• Såfremt der ikke er aftalt andet mellem Habila A/S og kunden, er nedenstående betingelser gældende:
  • Leveringstiden regnes fra kontrakt- eller ordrebekræftelsesdato.
  • Bærende konstruktion skal være dimensioneret efter væggens vægt, og underlag i top og bund samt i sider skal være skruefast og inden for tolerancerne iht. dansk standard.
  • Materialerne skal ved ankomsten til byggeplads kunne indkøres i niveau med montagestedet, og det forudsættes at der kan benyttes løfteudstyr i forhold elementernes vægt. Adgangsforhold skal være med kørefast underlag for transportvogne/løftevogne.
  • Materialehejs eller lignende skal være tilgængelig – og brugbar for vores leverance.
  • Habila A/S debitorforsikrer alle kunder. Såfremt kunden ikke kan debitorforsikres, skal der aftales anden betalingsform, eks. 50% forudbetaling.
  • Habila forbeholder sig retten til at delfakturere i forhold til udførte arbejder samt ved tidsforskydninger hvor vægge/døre er produceret og lagt på vores lager.
  • Alle materialer leveres klar til endelig rengøring.
  • Tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke andet er beskrevet.
  • I øvrigt gælder dansk byggeri’s Standardforbehold.