God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til.

Eksempelvis skal lydisolationen mellem to undervisningsrum med dørforbindelse i følge Bygningsreglement 2008, mindst være R´w 44 dB. Ved dørforbindelse forstås dør, folde- og mobilvægge, glaspartier m.v. Se afsnittet Eksempler på lydkrav og subjektiv opfattelse af lydisolation, for yderligere information.

Habila’s produktprogram omfatter en række lydisolerende mobile vægsystemer. Foldevægge kan yde lydreduktionstal Rw = 31 - 48 dB, mens mobilvæggene kan yde lydreduktionstal Rw = 39 – 59 dB. Disse lydreduktionstal refererer til målinger udført i lydlaboratorier.

For yderligere information  KLIK HER