Ifølge bygningsreglementet stilles der ofte brandkrav til den skillevæg, hvori mobil- eller foldevæggen indgår. En mobil- eller foldevæg kan udgøre en BD(EI)30 eller BD(EI)60 bygningsdel. Ingen af disse vægge kan udføres selvlukkende. Det kræver at brugerne lukker væggene korrekt.

Et brandkrav er i mange tilfælde ensbetydende med et højt lydkrav. I praksis betydet det, at man ved stor lydgennemgang vil opdage, at væggen ikke er lukket korrekt.


Brandgodkendelse

Der findes i Danmark ingen mulighed for typegodkendelse af mobil- eller foldevægge. I tilfælde hvor det kræves, at mobil- eller foldevægge skal opfylde et brandkrav, er det derfor de lokale brandmyndigheder der skal godkende væggen.    

Niklas O. Laursen fra DBI (Danish Institute of Fire and Security Tecknology) forklarer de gældende regler således:    

”Brandmyndighederne godkender hver enkelt byggesag, og hvor meget man skal dokumentere at ens væg lever op til brandkravene, tror jeg varierer meget fra kommune til kommune. Så det er mere den enkelte sagsbehandler, der bestemmer hvor meget dokumentation der er nødvendig. Der er ikke noget pt. i Danmark, der kan give en ”bedre” godkendelse af en brandvæg end en klassifikationsrapport. Som det står lige pt. i bygningsreglementet, som er det brandmyndighederne følger, så er en BD30 og en EI 30 væg det samme”.

Habila har brandtestet sine vægge efter gældende europæiske standarder og hermed givet Jer og myndighederne et reelt grundlag for en bedømmelse.


Brandkrav til overfladen

Bygningsreglementet definerer ikke om en folde-/mobilvæg er at betragte som en  dør uden overfladekrav eller som en væg, hvor der kan stilles krav til overfladen. Habila kan levere overflader med materialeklassifikationer som f.eks. B-s1,d0. Beklædningsklassifikation som f.eks. K10 (Klasse 1) har Habila i lighed med øvrige folde-/mobilvægsleverandører ikke brandtestet.

    

Brug Habila

Alle er velkommen til at kontakte Habila på telefon 7015 1050 og trække på vores erfaring om brandklassifikation.